top of page
closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg
IMG_6087.HEIC
246179219_406807824299558_810786402491362251_n.jpg

April J. Perez, Ph.D.

Assistant Professor

Istruktura ng Wikang Filipino, Pagtuturo ng Filipino sa mga Di-taal na Mananalita, Leksikograpiya

closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg

Nagtapos siya ng mga kursong Batsilyer at Masterado sa Linguistics sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman at nagtatapos ng Ph.D. Filipino: Istruktura ng Wikang Filipino. Siya ay Katuwang na Propesor at kasalukuyang Tagapag-ugnay ng Di-Gradwadong Programa sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa UP Diliman. Tagapamahalang Opisyal din siya ng Serbisyong Pampagkain ng UP Diliman at gurong-tagapayo ng UP Lakan, ang samahan ng mga Bulakenyong mag-aaral sa UP Diliman. Naging tagapagsalita na rin siya sa iba't ibang kumperensiya sa loob at labas ng bansa. Interesado siya sa mga pananaliksik na may kinalaman sa wika, lingguwistika, at pagtuturo ng Filipino sa mga di-taal na mananalita.

closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg

____________

bottom of page