top of page
closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg
IMG_6087.HEIC
246179219_406807824299558_810786402491362251_n.jpg

Camillo Nogoy

Assistant Professor

Araling Salin

closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg

Nagtapos si Camillo Nogoy ng Pilosopiya sa Pamantasang Ateneo de Manila, at ng MA French sa Unibersidad ng Pilipinas (Diliman).

closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg

Recent publications and/or research projects:

“Ang Bestiyaryo O Kawan Ni Orfeo: Isang Salin.” Diliman Review, vol. 65, no. 2, 1 Aug. 2022.
“Pagsasalin Ng Home Page Ng Facebook Sa Filipino.” Pagsasalin: Teorya at Praktika,
Quezon City, C&E Publishing, Inc., 2011, pp. 57–62."

bottom of page