top of page
closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg
IMG_6087.HEIC
246179219_406807824299558_810786402491362251_n.jpg

Jay Jomar F. Quintos, Ph.D.

Associate Professor

Mindanaw and Sulu Studies, Folklore, Philippine Cinema

closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg

Jay Jomar F Quintos teaches at the Department of Filipino and Philippine Literature, UP Diliman. With cinema studies, folklore, and Mindanaw & Sulu studies as research interests, his critical and creative works have already appeared in various national and international publications.

Nagtuturo si Jay Jomar F Quintos sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, UP Diliman. Kaugnay ng mga interes niya sa pananaliksik na araling pampelikula, folklore, at araling Mindanaw at Sulu, ang kanyang mga kritikal at malikhaing akda ay nalathala na sa iba't ibang pambansa at internasyunal na publikasyon.

closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg

____________

bottom of page