top of page
closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg
IMG_6087.HEIC
246179219_406807824299558_810786402491362251_n.jpg

Karlo Mikhail I. Mongaya

Assistant Professor

Batas militar, kilusang panlipunan, kasaysayan at kulturang lokal

closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg

closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg

____________

bottom of page