top of page
closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg
IMG_6087.HEIC
246179219_406807824299558_810786402491362251_n.jpg

Ma. Crisanta N. Flores

Professor

kaalamang bayan, etnisidad, panitikang Filipino

closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg

Si Ma. Crisanta N. Flores ay nagtapos sa UP Diliman ng programang Philippine Studies mula sa batsilyer (cum laude) hanggang sa doktorado. Nagkamit ng Gawad Chancellor Most Outstanding Graduate Student (doktorado) noong 2003. Nagsimulang magturo sa DFPP noong 1987. Affiliate Faculty ng TriCollege Phd Philippine Studies Program at ng Center for International Studies. Nakapaglathala ng mga artikulo at nakapaglimbag ng libro na nagbigay ng pagkilala mula sa mga Gawad ng UP Diliman at UP System. Gayundin, ng mga pagkilala mula sa LGU ng Pangasinan at Alma Mater, at ng Gawad Balagtas Lifetime Achievement Award para sa Panitikan. Isa sa mga nagsulong ng Center for Pangasinan Studies sa tulong ng kolaborasyon ng UP System at ng Pangasinan Provincial Government. Aktibong miyembro ng PCEP (Philippine Cultural Education Program) ng NCCA, NRCP (National Research Council of the Philippines) at ng PSA (Philippine Studies Association, Inc.). Nagsilbing administrador sa UP Diliman (Direktor ng OEC, 2005-2011; faculty member ng SDT, 1993-2000, 2003-2011) at sa UP System (Direktor ng Padayon Office ng OVPPA, 2017).

closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg

“The Folk in Filipino Christianity,” artikulo sa BANWAAN Journal, UP CSSP Folklore Studies Program, vol 1, no. 1 (2021). “Mga Komentaryo: Pagpapasiglang Muli ng talastasang Bayan ukol sa Pantayong Pananaw,” artikulo sa aklat na PANTAYONG PANANAW at Paninindigang Pulitikal ni Jose Mario de Vega, Wensley Reyes at Alvin Campomanes, mga patnugot. Limbagang Pangkasaysayan, 2021. “Life-Changing,” personal essay in the e-book, In Certain Seasons: Mothers write in the time of covid, eds. Jenny Ortuoste & Che Sarigumba, CCP intertextual division publication, 2021 Pangasinan: Isang EtnoKultural na Pagmamapa, e-book SWF 2020; Pangasinan Museum Project 2016-2023;

bottom of page