top of page
closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg
IMG_6087.HEIC
246179219_406807824299558_810786402491362251_n.jpg

Ma. Althea T. Enriquez

Associate Professor

Istruktura, Leksikograpiya, Contact Linguistics

closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg

Kawaksing Propesor sa DFPP na nagtuturo ng mga kurso sa istruktura ng Filipino, leksikograpiya at pagtuturo ng Filipino sa mga banyaga. Nagtapos ng PhD sa National University of Singapore, at MA at BA sa CSSP, UP Diliman (Linggwistiks). Dating Tagapag-ugnay ng OSPA ng Diliman at Tagapag-ugnay ng Programa sa Wika ng DFPP. May interes sa mga pananaliksik at nakapaglathala tungkol sa gramatika ng Filipino, contact linguistics at pagkatuto ng wika. Isa sa mga Punong Mananaliksik para sa proyektong monolinggwal na diksyunaryo sa Filipino batay sa corpus na pinondahan ng UP OVCRD. Bahagi ng proyektong libro ng KWF ukol sa gramatika, at proyektong teksbuk para sa pagtuturo ng Filipino na pinondohan ng UP-SWF. Naging tagapanayam at tagapagsanay para sa Komisyon sa Wikang Filipino at sa DepEd. Naging visiting lecturer sa Institut National des Langues et Civilisations Orientales sa Paris.

closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg

Publications:

“Contact with Other Languages”. In Philippine English: Development, Structure and Sociology of English in the Philippines 1st edition, edited by Ariane Macalinga Borlongan.

London: Routledge. 2022 Enriquez, M.A. at G. Zafra, mga editor.

Pandiwa: Mga Piling Pag-aaral sa Gramatika.

Metro Manila: Komisyon sa Wikang Filipino. 2019

“Ang Pambansang Wika mula sa Multilinggwal na Perspektiba” Kabilang sa UPOU EIDR Project: Multimedia and Multidisciplinary Teaching and Learning Materials for GE course. 2016

Pagbuo ng “UP Monolinggwal na Diksyunaryong Filipino” na nakabatay sa digital text corpus ng kontemporaryong gamit ng wikang Filipino (2015-2016).
Pinondohan ng UP Diliman-OVCRD (Kawaksing Tagapamahala ng Pananaliksik) Kim, Dong Yeob, J. Peregrino, M.A. Enriquez at R. Laranjo.

“Panimulang Pag-aaral ng Wikang Filipino” (Interactive Book Application Format).

Busan University of Foreign Studies, Republic of Korea, 2016

Filipino Textbook Language Modules designed by the Ministry of Education of Taiwan for Elementary and High School students. Commissioned by the Manila Economical and Cultural Office (MECO) , Taiwan, Pebrero 2019.

(Consultant Editor) Development Project for the Test of Proficiency in Filipino (TOPIF). Commissioned by Creative Korea Project for Southeast Asian Studies, Busan University of Foreign Studies, Feb 2017. Miyembro (Tagasulat)

bottom of page