top of page
closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg
IMG_6087.HEIC
246179219_406807824299558_810786402491362251_n.jpg

Raniela E. Barbaza

Associate Professor

Panitikan ng Pilipinas, Panitikang Bikol, Osipon

closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg

Lumaking naninimbang sa iba’t ibang kultura at wika. Ipinanganak sa Laguna ngunit lumaki sa Bikol. Hinele ng mga uyaying Tagalog at dinisiplina ng mga kwentong bayang Tagalog tulad ng sipay, kapre, at Tikbalang at ng mga kwento sa Kristiyanong bibliya tulad ng kwento ni Daniel at ang mga Leon. Nagsalin ng mga osipong Bikol tungo sa wikang Filipino. Nagtuturo na ngayon sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, UP Diliman. Nalathala ang mga artikulo at sanaysay niya sa mga jornal na tulad ng Kritika Kultura, Malay, Diliman Review, Philippines Studies: Historical and Ethnographic Viewpoints, Humanities Diliman, at Daluyan. Siya ang awtor ng mga librong An Orosipon kan Bikolnon: Interrupting the Philippine Nation (UP Press, 2017) at Mga Osipon ni Ana T. Calixto: Paggigiit ng Sadiring Banwa sa Osipon, Maikling Kathang Bikol, 195--19567 (ADMU Press, 2018).

closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg

One UP Professorial Chair for Research and Teaching (2023)
UP Diliman Centennial Professorial Chair (2022)
One UP Professorial Chair for Research and Teaching (2019)
UP Diliman Centennial Faculty Grant. College of Arts and Letters (2017)
NBA, Finalist 2019 (translation)
NBA, Finalist 2018 (literary criticism)

bottom of page