top of page
closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg
IMG_6087.HEIC
246179219_406807824299558_810786402491362251_n.jpg

Ronel O. Laranjo

Assistant Professor

Gramar ng Filipino

closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg

Kasalukuyang kawaksing propesor sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Nakamit niya ang kanyang PhD sa Filipino (Istruktura ng Wikang Filipino) sa nasabi ring departamento. Kasalukuyan din siyang visiting researcher siya sa University of Shizuoka (Japan) kung saan nagsagawa siya ng pananaliksik sa ilalim ng Sumitomo Foundation Japan-related Project Grant. Naging visiting professor sa Yunnan Minzu University (Tsina) upang magturo ng Filipino sa mga estudyante Hapones at Tsino. Nagtapos siya ng MA Applied Linguistics sa Korea University sa ilalim ng fellowship ng Korea Government Scholarship Program. Nakuha niya ang kaniyang Batsilyer sa Arte sa Filipino sa UP Diliman at nagtapos bilang magna cum laude. Nagtuturo din siya sa mga dayuhang nais matuto ng wikang Filipino at nagsasalin ng mga dokumento sa wikang Ingles, Filipino, at Koreano. Nakapaglathala na rin siya ng mga pananaliksik tungkol sa gramar ng wikang Filipino, pagtamo ng Filipino bilang ikalawang wika, sikolinggwistika, multikulturalismo at discourse analysis. Kasalukuyan siyang Program Development Associate for Student Mobility sa UP Office of International Linkages Diliman. Naging katuwang na kalihim ng kolehiyo ng KAL mula 2021-23.

closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg

Translator. A Little Star Still Shines Brightly. Manila: Apop books, 2022 “Mga Impluwensiyang Kros-Lingguwistik sa Panggitnang Wika ng mga Hapones, Koreano, at Tsinong Mag-aaral ng Wikang Filipino” Katipunan Journal. 2022 10 (1), 37-55. https://ajol.ateneo.edu/katipunanfbclid=IwAR0RvC7wAdsWrfwjY9CVrVPFW5B9TdTmicBQQ1ZCREQqTO6Ux9Q-1eoouAY

“Sunurang Pagtamo ng mga Batayang Pangungusap ng Filipino bilang Ikalawang Wika ng mga Mag-aaral na Tsino, Hapones, at Koreano: Isang Panimulang Pag-aaral” Malay Journal. 2021 34(1), 65-79. https://www.dlsu.edu.ph/research/publishing-house/journals/malay/sinupan/edisyon-34-1/malay-5/

“Isang Panimulang Pag-aaral sa Pasalitang Diskurso ng Mga Di Katutubo at Katutubong Tagapagsalita ng Wikang Filipino sa Piling YouTube Videos ni Wil Dasovich.” Kawing Journal. 2021 5 (1), 75-90. https://psllf.org/kawing-5-1/

“Ang Pagtatag at Pag-unlad ng Programang Filipino at Pananaliksik Tungkol sa Pilipinas sa mga Unibersidad sa Tsina.” Daluyan Journal 2020. 26 (1-2), 23-38. https://journals.upd.edu.ph/index.php/djwf/article/view/8027

"Mapping Philippine Studies in North East Asia: A SWOT Analysis of Southeast Asian Studies Programs from China, Japan, and Korea." Suvannabhumi: Multidisciplinary Journal of Southeast Asian Studies. Vol. 12, No. 1. Busan University of Foreign Studies (2020). p. 111-130. https://suvannabhumi.bufs.ac.kr/suvannabhumi/index.php?pCode=MN200005&mode=view&idx=60975

“Ang Klaster o Kambal-katinig sa Wikang Filipino: Kasaysayan, Estruktura ng Silabol at mga Prinsipyo.” Daluyan Journal. Volume 23. Quezon City: UP Sentro ng Wikang Filipino. (2017) p.61-72. https://journals.upd.edu.ph/index.php/djwf/article/view/6375

“Politics of Language in “Korea style Multiculturalism”: Utilization of Filipino Language in Korean Language Textbooks for Marriage Migrants.” Plaridel Journal. Volume 14, No. 1. (Jan-June 2017) p. 53-70. http://www.plarideljournal.org/article/politics-language-korean-style-multiculturalism-utilization-filipino-language-korean-language-textbooks-marriage-migrants/

bottom of page