top of page
closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg
IMG_6087.HEIC
246179219_406807824299558_810786402491362251_n.jpg

Schedar D. Jocson

Assistant Professor

Araling Salin, MTBMLE Sosyolinguwistika

closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg

Kasalukuyang Tagapangulo ng UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas si Prop. Schedar D. Jocson. Nagpapakadalubhasa ang guro sa Araling Salin mula sa parehong institusyon. Ilan sa kaniyang research interests ang MTBMLE, araling salin, at kasaysayan ng pagsasalin. Nakapagbahagi na ang guro sa iba’t ibang kumperensiya sa loob at labas ng bansa na tumatalakay sa mga usapin hinggil sa wika, sosyolinguwistika, kasaysayan ng wikang pambansa, araling salin, at MTBMLE. Nakapaglathala na rin si Prop. Jocson ng iba’t ibang sanaysay at sanayang libro sa antas elementarya, hay-iskul, at senior high school.

closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg

Publications:

Ang Katutubong Kaalaman ng mga Mangyan at ang Paglapat sa Indigenous Peoples’ Core Curriculum”. Talas: An Interdisciplinary Journal in Cultural Education. 1: 1 (Nobyembre 2016). pp.52- 66.Print. 2018

bottom of page