top of page
Search
  • Writer's pictureMarvin Olaes

[CAL Capacity Building Community] Administrative Staff Seminar


Masaya at puno ng impormasyon ang isinagawang seminar tungkol sa Personality Development and Basic Communication Skills para sa mga administratibong kawani ng Kolehiyo ng Arte at Literatura noong ika-13 ng Mayo 2024. Layunin ng seminar na ito ang mapaunlad ang personal na kasanayan at kaalaman ng bawat isa.


Nagpapasalamat ang CAL Capacity Building Committee kay Dr. Teresa Paula S. De Luna sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman at pangagasiwa ng masiglang talakayan. Nagpapasalamat rin kami sa mga lumahok na kawani, sana ay makatulong ang seminar na ito para sa inyong personal at propesyunal na pag-unlad.

Comments


bottom of page