top of page
dfpp banner.jpg
closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg

Departamento ng Filipino
at Panitikan ng Pilipinas

Departamento ng Filipino
at Panitikan ng Pilipinas

Departamento ng Filipino
at Panitikan ng Pilipinas

Department of Filipino and Philippine Literature

15.png

BISYON
Maisakatuparan ang paggamit ng wikang Filipino bilang pangunahing wika sa lahat ng antas at larangan ng Pilipinas at maging isang pangunahing wikang pandaigdig. 


MISYON

 1. Magtaguyod ng isang matatag na makinarya/ istruktura na magpapahusay sa pagtuturo at magtitiyak sa pagpapalaganap ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa antas pambansa at internasyonal;

 2. Magsagawa ng mga pananaliksik at lumikha ng mga akda na tutulong sa patuloy na pagpapaunlad ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas;

 3. Regular na maglathala ng mga napapanahong publikasyon sa Filipino at Panitikan ng Pilipinas;

 4. Manguna sa paglulunsad ng mga programa/gawain kaugnay ng mga larangan sa wikang Filipino at Panitikan ng Pilipinas;

 5. Makilahok sa pagpapatatah ng kilusan sa wikang Filipino at Panitikan ng Pilipinas. 

closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg
Midya-Porum-Tanggol-Wika_edited_edited.j

Kasaysayan

Itinatag ang DFPP noong 1966 bilang napapanahong tugon ng UP sa pangangailangang humubog ng oryentasyong maka-Pilipino’t makabayan sa mga estudyante ng Unibersidad. Para mapalawak ang kaalaman at kamalayan ng estudyante sa kultura at lipunang Pilipino, naging mga pangunahing layunin ng DFPP ang:
 

 • pagpapaunlad ng wikang Filipino at mga wika sa Pilipinas;

 • pag-aaral at pagsaliksik sa panitikan ng iba;t ibang etnolingguwistikong grupo para makaambag sa pagbubuo ng pambansang panitikan at kultura. 

 
Tinutupad ang mga layuning ito sa mga programang akademikong binuo at pinaghusay; publikasyon ng mga pananaliksik ng fakulti sa journal na Lagda, mga kumperensiya, seminar, at workshop sa loob at labas ng UP, at iba pang gawaing ekstensiyon ng mga miyembro ng departamento. 
 
Kabilang sa fakulti ng DFPP ang mga tanyag na manunulat, batikang iskolar, at kritiko sa wika, panitikan, at kultura ng Pilipinas. 

closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg

Programs

334738739_114657704898454_3925620545763332040_n.jpeg

under

graduate

334738739_114657704898454_3925620545763332040_n_edited.jpg

under
graduate

332168935_980729642910400_4367595860754099882_n.jpeg

graduate

studies

332168935_980729642910400_4367595860754099882_n_edited.jpg

graduate
studies

309440405_517063867089750_4307281682742130242_n.jpeg

PhD

309440405_517063867089750_4307281682742130242_n_edited.jpg

PhD

195873608_501622970917165_1106479350265155341_n.jpeg

associate

in arts

195873608_501622970917165_1106479350265155341_n_edited_edited.jpg

associate
in arts

closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg
closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg
Tumutol-sa-CHED-5.jpeg

Admissions

Mga Kahingian para sa Asosyado sa Arte sa Malikhaing Pagsulat sa Filipino

 • General weighted average para sa mga bagong katatapos sa Grade 12 na 80% pataas

 • Halimbawang malikhaing akda

 • Eksam na binibigay ng departamento

 • Interbyu

Mga kahingian para sa Shiftees at Transferees mula sa ibang UP unit at College / University na nais mapabilang sa B.A. Filipino at Panitikan ng Pilipinas, B.A. Malikhaing Pagsulat, at B.A. Philippine Studies (Araling Pilipino):

 • General Weighted Average ng 2.0 pataas

 • Interbyu

 • Eksam

Para sa mga programang asosyado and di-gradwado, makipag-ugnayan Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas: dfpp.upd@up.edu.ph.

Mga Kahingian ng Programang Masterado at Doktorado:

 • Liham pabatid na naglalaman ng tunguhing pananaliksik

 • Nasagutang Pormularyo mula sa GSO

 • Transcript of Records

 • Rekomendasyon mula sa dalawang dating guro o supervisor

 • Interbyu

Para sa mga programang masterado at doktorado, makipag-ugnayan sa CAL Graduate Studies Office: cal_gso.updiliman@up.edu.ph

closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg

Department Executive Committee

Asst. Prof. Schedar D. Jocson
Tagapangulo
sdjocson@up.edu.ph

Asst. Prof. Maynard G. Manansala
Katuwang ng Tagapangulo
mgmanansala@up.edu.ph

Assoc. Prof. Ma. Althea T. Enriquez
Tagapag-Ugnay ng
Larangan ng Wika mtenriquez@up.edu.ph

Assoc. Prof. Pauline Mari F. Hernando
Tagapag-Ugnay ng
Larangan ng Panitikan
pfhernando@up.edu.ph

Assoc. Prof. Joanne V. Manzano
Tagapag-Ugnay ng
Larangan ng Phil. Studies
jvmanzano@up.edu.ph

Mr. Karlo Mikhail I. Mongaya
Tagapag-Ugnay ng
Programang GE
kimongaya@up.edu.ph

Assoc. Prof. Will P. Ortiz
Tagapag-Ugnay ng Larangan ng Malikhaing Pagsulat
wportiz@up.edu.ph

Assoc. Prof. Vina P. Paz
Tagapag-Ugnay ng
Gradwadong Programa
vppaz@up.edu.ph

Asst. Prof. April J. Perez
Tagapag-Ugnay ng
Di-Gradwadong Programa
ajperez@up.edu.ph

closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg
70950451_2756397031046245_3973385266139234304_n.jpeg

Faculty Roster

closeup-white-paper-texture-background-texture-w-2022-10-04-00-07-16-utc.jpg

Administrative Staff

Ivy R. Argote
Administrative Officer IV

Mark Joseph N. Mirasol
Administrative Aide III

Susan L. Alcantara
Administrative Assistant II

Allen Mae M. Camacho
Assistant Utility Worker

Abraham Janio
Junior Utility Worker

Contact Us

332168935_980729642910400_4367595860754099882_n.jpeg

Room 1105, Pavilion 1, Palma Hall

Roxas Avenue corner Roces Street

University of the Philippines, Diliman

Quezon City 1101, Philippines

Logos (1).png

+632-8-981-8500 loc. 2123

Logos (2).png
 • Facebook
332179338_1930201173997108_1933009654446655082_n.jpeg
bottom of page